Åcomm banner sve

Bli en varumärkestestare för Kimitoön!

Barnens Ö växer upp! Här kan du rösta på vilket av de tre spåren som du tycker att Kimitoön ska förädla vidare i sitt varumärkesbygge. De tre alternativen bygger på samlad data från enkäter, undersökningar och workshoppar som har ägt rum 2017-2018. Såväl fast bosatta, frititidsboende som anställda vid kommunen har kommit med åsikter och insyn om Kimitoöns unika egenskaper.

Ett varumärke handlar om associationer, känsla, visuellt utseende och tonfall. En kommuns varumärke byggs upp också av det vi själva säger och gör och av det som andra säger om oss. Alla som har ett band till Kimitoön är ambassadörer för Finlands vackraste skärgårdskommun. 

Finland har omkring 300 kommuner som alla vill locka till sig nya invånare, fler företag och besökare. Ett varumärke behövs för att sticka ut och kommunicera det som är unikt för Kimitoön. Det lyfter fram det som vi är stolta över och det som fångar andras intresse.

Tack för att du är med och bygger upp Kimitoöns varumärke! Om du vill kan du fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret och delta i utlottningen av en middag för två på Farmors Café på Högsåra, men du kan också rösta anonymt. Röstningen är öppen till den 31.8.2018.

1. Saltstänk & livskraft

2. Hitta dig själv på Kimitoön

3. Rum för alla

Man kan också rösta på följande ställen (öppnas snart): Villa Lande och K-Kompass i Kimito, Räpylä och D-Marin (gästhamnen) i Dalsbruk, Knallis i Västanfjärd samt i Kasnäs.
Eller fyll i formuläret här.