Laboratorium

OBS! Laboratoriet på Kimito hälsostation är stängd på grund av utvidnings- och renoveringsarbetet t.o.m. 3.12.2017 (tidtabellsförändringar är ännu möjliga).
-Verksamheten fortgår vid Dalsbruk hälsostation, Sjukhusvägen 4, 25900 Dalsbruk

Tidsbeställning

  • (Kimito, tfn tid kl. 12-13, tfn 02 4260 454 eller via webben) stängd tillsvidare
  • Dalsbruk, tfn tid kl. 13-14, tfn 02 4260 454 eller via webben

Laboratoriet vid Kimitoöns hälsocentral utför inte längre provtagningar efter privatläkarremiss.
Orsaken är ett beslut som fattats av det analyserande laboratoriet, alltså Tykslab. Laboratoriet har meddelat att man fr.o.m. den 17.2.2017 inte längre analyserar prover som tagits efter remiss från privatläkare. Som motivering anger Tykslab den lagstiftning som gäller konkurrensneutralitet.