Aktuellt

25.05.2018 Gamla båtar samlas bort från Skärgårdshavet – anmäl din båt till insamlingen

Förra sommarens mycket populära båtinsamlingskampanj startar igen. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) samlar även i år in invånarnas och stugägarnas trasiga båtar från Skärgårdshavet. Båtar som blir liggande på stränderna utgör ett problem för miljön, då de lösgörs makro- och mikroskräp till vattendragen.

Läs mera


23.05.2018 Dataskyddsförordningen preciserar behandlingen av personuppgifter från den 25 maj 2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas från 25.5.2018. Den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämplig lagstiftning, som också ska följas i kommunernas verksamhet. I och med detta preciseras och förenhetligas reglerna för behandling av personuppgifter i EU:s medlemsländer.

Läs mera22.05.2018 Öppet diskussionstillfälle: Aktuellt inom Kimitoöns social- och hälsovårdsfrågor

Måndagen den 28.5 kl. 18.00, Dalsbruks fullmäktigesal

Läs mera


22.05.2018 Markbränderna sysselsätter räddningsverket – uppgörande av öppen eld är förbjudet

Marken i Egentliga Finland är som bäst mycket torr och det råder fara för skogsbrand. Uppgörandet av öppen eld är mycket riskfyllt och därför förbjudet.

Läs mera


22.05.2018 Ny busslinje på Kimitoön

ÖBUSSEN SAARIBUSSI trafikerar den 6.6 - 8.8 Kimito - Vestlax - Lammala - Nivelax - Björkboda - Kärra - Dalsbruk på onsdagar passligt till sommartorget!

Läs mera
11.05.2018 Perhelinja kör igång på Kimitoön

På Kimitoön startar det en ny service, Perhelinja, som ordnas i samarbete med kommunen och andra aktörer på Kimitoön. Organisationerna erbjuder tjänster för att stöda barn, ungdomar och familjer genom en servicebuss, Perhelinja.

Läs mera


09.05.2018 Kimitoöns bibliotek är stängda 25.5 - 3.6 p.g.a. byte av datasystem

Kimitoöns bibliotek byter bibliotekssystem i slutet av maj vilket kommer att påverka bibliotekens tjänster.

Läs mera


Följande