Aktuellt

24.04.2018 14:50

Näringslivssedlar 2018

Sedeln kan ansökas under maj månad 2018

1.     Sedeln kan användas endast av företag som är registrerade på Kimitoön.

2.     Med sedeln kan företaget köpa en tjänst av ett annat företag, som också det bör vara registrerat på Kimitoön.

3.     Tjänsten bör finnas inom områdena marknadsföring, företagsutveckling, eller företagssamarbete.

4.     Sedelns värde är högst 500 € och betalas i efterskott när tjänsten har verifierats.

5.     Sedeln kan ansökas under maj månad 2018 och tjänsten skall vara utförd och betald senast till 30 november 2018.

6.     De fritt formulerade ansökningarna skickas per e-post till: mats.nurmio(at)kimitoon.fi

7.     Näringslivsnämnden beslutar om vilka företag som beviljas näringslivssedeln på sitt möte i juni 2018.

8.     Ur ansökan skall framgå namnen på de berörda företagen, syftet med tjänsten och tiden när tjänsten förverkligas.

Något du undrar över? Tag gärna kontakt:

Gilla Granberg, gilla.granberg(at)kimitoon.fi, tfn: 044 3360150

Mats Nurmio, mats.nurmio(at)kimitoon.fi, tfn: 040 0539179


Tillbaka till rubrikerna