Nyhetsarkiv

21.02.2018 20:26

Anmälan till skolan och förskolan, dagvårdsansökan 2018

1-15.3.2018

LÄSÅRET 2018–2019

Anmälan till skolan 2018-välkommen-till-skolan (pdf) (215.2 KB)

-       Barn som är födda 2011 eller födda tidigare än 2011 och inte har påbörjat sin skolgång.

Ansökan om eftisplats

-       Plats i för- och eftermiddagsverksamheten kan sökas för elever som går i årskurs 1 och 2.

Anmälan till årskurs 1 och ansökan om plats i för- och eftermiddagsverksamheten görs i Wilma 1–15.3.2018

Anmälan till förskolan 2018-välkommen-till-förskolan (pdf) (211.8 KB)

-       Barn som är födda 2012.

Ansökan om dagvårdsplats till hösten 2018

Dagvårdsplats till familjedagvård eller daghem söks om:

-    barnet ännu inte har dagvårdsplats eller

-    man önskar byta dagvårdsplats. Vid byte av grupp behövs ingen ny ansökan.

Anmälan till förskolan och dagvårdsansökan görs via portalen eSmåbarnspedagogik 1–15.3.2018.Tillbaka till rubrikerna