Nyhetsarkiv

28.05.2018 13:03

Dalsbruks idrottspark

Dalsbruks idrottspark kommer att piffas upp. Arbetet är ännu i idéstadiet. Kom med dina idéer och åsikter!

Under år 2018 planeras parken.

Hur kan vi utveckla Dalsbruks idrottspark?

Nedan en idéplan. Delta i idéstadiet här!Tillbaka till rubrikerna