Nyhetsarkiv

03.07.2018 14:16

Kommunala hälsotjänster kompletteras av privata under sommaren

Under tiden 2.7-19.8.2018 kan hälsocentralen anvisa personer till vissa specifika vårdåtgärder hos två privata serviceproducenter i Dalsbruk och Hitis.

Förfarandet är i kraft under den tid då hälsostationen i Dalsbruk är sommarstängd, och det kompletterar hälsocentralens egna tjänsteutbud. En personlig betalningsanvisning kan skrivas efter att en läkare eller en vårdare har gjort en vårdbedömning vid Kimito hälsostation eller per telefon. Först då patienten har fått en skriftlig betalningsanvisning, kan patienten kontakta den privata serviceproducenten.

En betalningsanvisning kan ges för följande åtgärder som utförs av sjukskötare:

  • Planerad borttagning av stygn/suturer/agraffer
  • Planerad blodtrycksuppföljning/-mätning
  • Planerad sårvård
  • Planerad rengöring av örongångar
  • Planerade läkemedelsinjektioner

Hälsocentralen uppbär en avgift som är 11,40 euro per besök för max. tre vårdarbesök per kalenderår, för personer som fyllt 18 år. Avgiften debiteras även för besök hos privata serviceproducenter, då kommunen gett en betalningsanvisning.


Tillbaka till rubrikerna