Nyhetsarkiv

04.09.2018 08:59

Socialenheten fick nya utrymmen

Socialenhetens besöksadress i Dalsbruk är fr.o.m. den 3.9. Dalsbruks hälsostation, Sjukhusvägen 4.

Vuxen till Chepa 09.2018
Före detta Chepa-huset i Kimito.

Tidsbokning för betjäning på socialenhetens mottagning i hälsostationens utrymmen sker under telefontid må-on 9-9.30, to 13-13.45, fre 9-9.30, telefonnummer 02 4260 660.

I Kimito betjänar socialenheten i fortsättningen både på adressen Gästgivargränd 7 och Vretavägen 19. Det är i första hand vuxensocialarbete och handikappärenden som fr.o.m. 3.9. sköts från de nya utrymmena i Kimito gamla centrum i f.d. Chepa-huset. Tidsbokning som förut under telefontid må-on 9-9.30, to 13-13.45, fre 9-9.30, telefonnummer 02 4260 660.

I utrymmena på Gästgivargränd 7 verkar Psykiatriska polikliniken sedan tidigare.


Resized_20180903_154014_5671
Dalsbruks hälsostation.


Tillbaka till rubrikerna