Nyhetsarkiv

28.02.2018 11:25

Timbaserad dagvårdsavgift från 1.8.2018

Bildningsnämnden i Kimitoöns kommun har på sitt möte 13.2.2018 beslutat att timbaserad dagvård tas i bruk från 1.8.2018 enligt nedanstående tabell:

Avgiftstabell, timbaserad dagvård

Avgiftsprocent               Timmar per vecka och månad

 

50 %

 

20 timmar per vecka eller högst 86 timmar per månad

 

60 %

 

20-25 timmar per vecka eller högst 107 timmar per månad

 

80 %

 

25-35 timmar per vecka eller högst 150 timmar per månad

 

100 %

 

minst 35 timmar per vecka eller över 150 timmar per månad

 

40 %

 

0–15 timmar per vecka eller högst 65 timmar per månad

OBS! Denna avgift gäller endast barn i förskola.

 

Tillfälligt deltagande i småbarnspedagogik, högst 5 dagar/mån. Deltagandet kan inte vara kontinuerligt. Sporadiskt behov, kan inte fortgå flera månader i sträck: 27 €/mån.

Hur bestäms avgiften 

Klientavgiften bestäms enligt familjens storlek och inkomster samt enligt hur mycket barnet deltar i småbarnspedagogik. Avgiften är en månadsavgift som tas ut för högst 11 kalendermånader under ett verksamhetsår (1.8–31.7). 

Avgiften fastställs enligt ett skriftligt avtal om familjens behov av småbarnspedagogik för barnet. I avtalet fastställs de veckodagar och klockslag då barnet deltar i småbarnspedagogik. Vid beräkningen av den genomsnittliga tid som ett barn deltar i småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas. Avtalet om småbarnspedagogik ska vara i kraft minst fyra månader. 

Undantag kan göras på grund av ändrade arbets- eller studieförhållanden. Oregelbundna vårdtider för ett barn ska meddelas minst två veckor i förväg. Vårdtiderna kan vara oregelbundna på grund av vårdnadshavarnas arbete eller studier. Avgiften gäller tillsvidare.

Avgiften för småbarnspedagogiken ska justeras när:

1)    familjens betalningsförmåga har förändrats väsentligt (10 %), 

2)    det är uppenbart att de förhållanden för familjen som ska beaktas när avgiften bestäms har förändrats, 

3)    den tid ett barn deltar i småbarnspedagogiken ändras eller

4)    avgiften visar sig vara felaktig. 

Om beslutet om påförande av avgift har byggt på felaktiga uppgifter som barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare har lämnat, kan avgiften rättas till retroaktivt för högst ett år.  Den ändrade avgiften träder i kraft från och med ingången av följande månad efter anmälan om uppgifterna. Avgiften avrundas till det närmaste jämna eurobeloppet.

Mera information om dagvårdsavgifter.


Tillbaka till rubrikerna