Nyhetsarkiv

12.10.2018 11:20

Tuffa ekonomiska beslut väntar för Kimitoön

Kimitoöns kommun tar ett aktivt grepp för att på lång sikt kunna trygga kommunens självständighet och goda servicenivå.

Efter många goda år står kommunen nu inför kalla fakta som visar att intäkterna inte täcker kostnaderna för kommunens verksamhet.

Beslutsfattarna har under ett budgetseminarium diskuterat möjliga åtgärder som kan anpassa verksamheten till de negativa ekonomiska utsikterna.

- Bättre att agera än att reagera i efterskott. Mellan politikerna råder en bred samsyn, vi tar de ekonomiska signalerna på allvar och känner ett stort ansvar för att lösa utmaningarna tillsammans säger kommunstyrelsens ordförande Wilhelm Liljeqvist. 

Några beslut har ännu inte fattats. Arbetet har just påbörjats. Olika alternativ och förslag om strukturella förändringar har diskuterats och kommer nu att utredas av kommunens tjänstemän. Under arbetets gång kommer säkert också andra alternativa sparåtgärder att komma fram.

Kommundirektör Anneli Pahta konstaterar att Kimitoön har tuffa beslut framför sig.

- Alla verksamhetsområden kommer noggrant att genomlysas. Kommunstyrelsen har fattat beslut om budgetramen för 2019 och förvaltningarna jobbar nu med att ta fram alternativa förslag som gör att verksamheten hålls inom den angivna ramen.

 BUDGETFÖRSLAGET – UTGÅNGSLÄGET INFÖR 2019:

  • Skatteintäkter  23 825 000 €
  • Statsandelar. 21 105 000 €
  • Verksamhetsbidrag 44 005 000 €

  • Årsbidrag  725 000 €

  • Avskrivningar 3 900 000 €

  • Underskott  3 010 000 €

Tillbaka till rubrikerna