Kungörelser


15.12.2017 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera30.11.2017 Förslaget till ändring av Kimito stranddelgeneralplan, Hillalandet till påseende

Tekniska nämnden har den 21.11.2017 beslutat att sätta planförslaget till ändring av Kimito stranddelgeneralplan, Hillalandet till påseende under tiden 8.12.2017 - 8.1.2018.

Läs mera


30.11.2017 Avslutande av planeringen av Olofsgård vindkraftpark

Tekniska nämnden har den 21.11.2017 beslutat att avsluta planeringen av Olofsgård vindkraftpark.

Läs mera


05.12.2017 Beslut enligt vattenlagen

Anläggande av en elkabel i havet mellan Brosund-Näsudden

Läs mera


04.12.2017 Belut enligt miljöskyddslagen

Sökande: Ab Salmonfarm Oy, Ärende: Ändrande av fiskförädlingsverksamheten samt tillstånd för inledande av verksamheten

Läs mera

03.11.2017 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


28.09.2017 Planer till påseende

Utkasten till Kimito sgpä, Hillalandet och Ändring av Kyrkoby dp, kvarter 339 och VP område till påseende.

Läs mera