Kungörelser

25.05.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


23.05.2018 Godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan för Kimitoöns Vatten från 2018

Kontrollplanen är utfärdad av Sydvästra Finlands vatten- och miljöundersökning Ab

Läs mera


18.05.2018 Beslut enligt miljöskyddslagen

Ärende: Nedläggning av Mathildedals avloppsreningsverk och upphörande av miljötillståndet, Salo

Läs mera


16.05.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


07.05.2018 Kungörelse om beslutsfattande gällande slamtransportsystem

Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland

Läs mera


02.05.2018 Tekniska nämnden har beviljat följande undantag

Tekniska nämnden har på mötet den 24.4.2018 fattat följande beslut. Besluten ges efter anslag den 2.5.2018, då besluten anses komma alla sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på planläggningsenheten. Besvärstiden utgår 1.6.2018.

Läs mera


09.04.2018 Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland och i Satakunta

...samt förberedelse av hanteringsplan för översvämningsrisker och miljörapporten

Läs mera