Kungörelser

05.07.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


04.07.2018 Regionalförvaltningsverket har beviljat anläggande av en datakabel i Skärgårdshavet och Finska viken mellan Pargas och Kotka.

Beslutet nr 108/2018/2 finns framlagt i Dalsbruks bibliotek, Kimito bibliotek och Västanfjärds bibliotek.

Läs mera


29.06.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera25.06.2018 Bygg-och miljötillsynsnämndens beslut

Bygg- och miljötillsynsnämnden har gjort följande beslut.

Läs mera


20.06.2018 Miljötillståndsansökan

En plan gällande muddring av Lammalabäcken som förordnats i miljötillståndet

Läs mera


14.06.2018 Beslut enligt miljöskyddslagen

Ändring av miljötillståndet för Dalsbruk hamn

Läs mera


31.05.2018 UPPBÅDSKUNGÖRELSE

Uppbåd för år 2000 födda i Kimitoön, tisdagen den 21:a augusti 2018 kl. 10.00 i ämbetshuset i Dalsbruk.

Läs mera