Kungörelser

06.08.2018 13:15

Åbo förvaltningsdomstols beslut 3.8.2018

Åbo förvaltningsdomstols beslut 3.8.2018 (beslutsnr 18/0236/1 och 18/0237/1).

Ändringssökande: Ingmar Forne

Beslutet som överklagas: Kommunfullmäktige i Kimitoöns kommun 15.6.2017 § 34 och 35

Åbo förvaltningsdomstol avslår besvären och avskriver ärendet.

Besvär över förvaltningsdomstolens beslut kan anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Åbo förvaltningsdomstols beslut finns till påseende i kommunkansliet i Kimito, Vretavägen 19 t.o.m. 20.8.2018.

Kimitoön 6.8.2018

KOMMUNSTYRELSEN

Beslutsnummer 18/0236/1

Beslutsnummer 18/0237/1


Tillbaka till rubrikerna