Kungörelser

04.12.2017 16:00

Belut enligt miljöskyddslagen

Sökande: Ab Salmonfarm Oy, Ärende: Ändrande av fiskförädlingsverksamheten samt tillstånd för inledande av verksamheten

Läs hela kungörelsen HÄR

Beslutet kan även läsas på Regionförvaltningsverkets egna sidor HÄR

Tillbaka till rubrikerna