Kungörelser

12.10.2018 08:43

Beslut enligt vattenlagen

Renovering av Bruksvikens båthamn och tillstånd till förberedande arbeten.


Beslutet kan även läsas på Regionförvaltningsverkets egna hemsidor HÄR

Tillbaka till rubrikerna