Kungörelser

16.05.2018 12:36

Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 17.05.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten.

Besvärstiden utgår 31.05.2018

Kungörelselista


Tillbaka till rubrikerna