Kungörelser

04.12.2017 13:50

Fordon på Kimitoön flyttat av väghållningsmyndigheten

Kungörelsen utgiven av Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus finns enbart på finska.

Läs hela kungörelsen här.

Tillbaka till rubrikerna