Kungörelser

23.05.2018 16:00

Godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan för Kimitoöns Vatten från 2018

Kontrollplanen är utfärdad av Sydvästra Finlands vatten- och miljöundersökning Ab

Läs hela kungörelsen HÄR

Tillbaka till rubrikerna