Kungörelser

09.01.2018 15:50

Kimito centrums detaljplan II har vunnit laga kraft

Fullmäktige i Kimitoöns kommun har den 30.10.2017 godkänt Kimito centrums detaljplan II.

Besvär över beslutet har inte lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol. Planen har vunnit laga kraft 15.12.2017.

Kimitoön 9.1.2018

KOMMUNSTYRELSEN


Tillbaka till rubrikerna