Kungörelser

30.08.2018 06:00

Kimito strandgeneralplanändring och Dragsfjärds västra skärgård stranddelgeneralplanändring

Tekniska nämnden har den 21.8.2018 beslutat att sätta planförslagen till Kimito strandgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-405-1-100, 322-405-1-114, M601 och 322-453-7-6 samt stranddelgeneralplanändringen för Dragsfjärds västra skärgård lägenheten 322-519-1-67 till påseende under tiden 30.8-30.9.2018.

Planerna finns till påseende i Kimito kommunkansli, tekniska kansliet och på kommunens webbsidor. Eventuella skriftliga åsikter lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, Vretavägen 19, 25700 KIMITO eller per e-post på adressen plan@kimitoon.fi.

Kimitoön 27.8.2018
Tekniska nämnden


Tillbaka till rubrikerna