Kungörelser

19.11.2018 08:26

Kungörelse gällande kartläggning och klassificering av grundvattenområden

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland har granskat klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Kimitoöns kommuns område i enlighet med 2 a kap. 10 a–d § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).

Eventuella åsikter om ändringarna av klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområdena i Kimitoöns kommun ska ha inkommit senast 21.12.2018 till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland på adressen NTM-centralen i Egentliga Finland PB 523, 20101 Åbo eller per e-post registratur.egentligafinland@ely-centralen.fi

Läs mera här


Björkboda-Högmo
Högåsen
Kila
Kårkulla-Kalvhagen-Viksvidja
Rosalalandet
Sandö
Skinnarvik-NordanåTillbaka till rubrikerna