Kungörelser

28.11.2018 15:00

Planer, bygganvisningsförslag och vägplan till påseende

Tekniska nämnden har den 20.11.2018 fattat följande beslut:

Att framlägga planförslaget för Kaxjäla stranddetaljplanändring II gällande lägenheterna 322-499-4-6, 322-499-4-57 och 322-499-876-7 till påseende under tiden 29.11-30.12.2018.

Länk till planmaterialet

Att inleda planläggning av Västanfjärd strandgeneralplan gällande lägenheterna 322-526-1-107, 322-538-1-146, 322-526-1-117 och 322-526-1-116 och att sätta planutkastet med program för deltagande och bedömning till påseende under tiden 29.11-30.12.2018.

Länk till planmaterialet

Att framlägga bygganvisningsförslaget för Brinkkulla detaljplanområde till påseende under tiden 29.11-30.12.2018.

Länk till bygganvisningsförslaget

Att framlägga vägplanen för Entreprenörsvägen och Målargränd till påseende under tiden 29.11-14.12.2018.

Länk till vägplanen

Planerna, bygganvisningsförslaget och vägplanen finns till påseende i Kimito kommunkansli, tekniska kansliet och på kommunens webbsidor www.kimitoon.fi. Eventuella skriftliga åsikter och anmärkningar lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, PB 22, 25701 KIMITO eller per e-post på adressen plan@kimitoon.fi.

Kimitoön 29.11.2018

Tekniska nämnden


Tillbaka till rubrikerna