Kungörelser

01.11.2018 06:00

Planer till påseende

Tekniska nämnden har den 24.10.2018 beslutat inleda ändring av Kimito strandgeneralplan gällande fastigheterna 322-473-1-5, 322-473-1-6 och 322-473-1-45 samt att sätta planutkastet med program för deltagande och bedömning till påseende under tiden 1.11-15.11.2018.

Planen finns till påseende i Kimito kommunkansli, tekniska kansliet. Planen finns också på kommunens webbsidor www.kimitoon.fi. Eventuella skriftliga åsikter och anmärkningar lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, Vretavägen 19, 25700 KIMITO eller per e-post på adressen plan@kimitoon.fi.

Kimitoön 1.11.2018

Tekniska nämnden

Länkar till planmaterialet:

Kimito strandgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-473-1-5, 322-473-1-6 och 322-473-1-45
Tillbaka till rubrikerna