Kungörelser

13.06.2018 08:07

Tekniska nämnden har beviljat följande undantag

Tekniska nämnden har på mötet den 05.06.2018 fattat följande beslut. Besluten ges efter anslag den 13.06.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på planläggningsenheten. Besvärstiden utgår 13.07.2018.


Tillbaka till rubrikerna