Bildningsnämndens möte

10.12.2018 klo 18:00-18:30