media

Press & media

Kimitoöns logo

Kimitoöns kommun på sociala medier

Kimitoöns kommun
Facebook
Linkedin

Visit Kimitoön
Facebook
Instagram
Twitter
#ShoppingAtKimitoon
Facebook
Instagram
 
Kimitoöns bibliotek
Facebook
Instagram

Kimitoöns vuxeninstitut
Facebook


Uppsökande ungdomsverksamhet
Facebook


Ungdomverksamhet
Facebook


UngdomsverkstadenFacebook
  
Kimitonejdens skola
Facebook


Dalsbruks skola
Facebook


Kimitoöns gymnasium
Facebook


Hitis-Rosala förskola
Facebook


Västanfjärds skola
Facebook


Ekocenter
Facebook


Serviceboendet Almahemmet
Facebook


Serviceboende Silverbacken
Facebook


Hannahemmet
Facebook


Kimitoöns bildningsavdelning
Youtube  
Jobb på Kimitoön (Arbetskompaniet)
Facebook  
Idrott & motion Kimitoön
Facebook  
Kultur Kimitoön
Facebook
  
Du med naturen (projekt)
Instagram
 
Närmat Kimitoön (projekt)
Facebook  
Kimitoön kallar
Facebook