För producenter

Är du verksam inom de kreativa branscherna och intresserad av att flytta till Kimitoön? Här finns ett nätverk av likasinnade och lokaler för ditt yrkesutövande.

På Kimitoön bor och verkar en stor andel personer med kreativa yrken, inom ett stort antal branscher och konstarter. De professionella konstnärerna och kulturarbetarna bidrar till att skapa ett blomstrande kulturliv.

Kreativt företagande är en viktig del av kommunens utveckling och öns näringsliv. Anslut dig till de lokala nätverken!


Procentprincipen i Kimitoöns kommun

Med procentkonst eller procentprincipen avses att man reserverar ungefär en procent av kostnaderna för konstnärlig utsmyckning av byggnaden eller dess omgivning vid byggande och renovering.

Kimitoöns kommun tog procentprincipen i bruk år 2011, då kommunfullmäktige godkände kommunens kulturstrategi.