Företagshälsovård

Tidsbeställning, annullering och ändring av beställda tider och kontakt med hälsovårdare

Per telefon måndag-torsdag kl. 8-16, fredagar kl. 8-14.30: tfn 02 4260 499

Rådgivningen och företagshälsovården har en ny telefontjänst och ett nytt telefonnummer Då du som kund ringer till det nya numret (02) 4260 499, kan du välja mellan tidsbokningstjänster, kontakt med hälsovårdare eller kontakt med företagshälsovården. Via tidsbokningstjänsten ställs du i samtalskö, eller blir uppringd om du så väljer. Samtalen till hälsovårdare styrs alltid till återuppringningstjänsten.

Målgrupp

Kimitoöns företagshälsovård erbjuder arbetsgivare och arbetstagare, lantbrukare och företagare på Kimitoön tjänster inom företagshälsovården. Alla arbetstagare omfattas av företagshälsovården. Arbetsgivarna är skyldiga att ordna företagshälsovård för sina anställda. FPA ersätter en del av kostnaderna som är förorsakade av företagshälsovården. Arbetsfysioterapeut anlitas vid behov.

Företagshälsovårdens målsättning är en välmående arbetstagare i en trygg, hälsosam och fungerande arbetsmiljö.

Företagshälsovårdens personal är

  •       Lisbet Andersson, företagshälsovårdare
  •      Tiina Julin, företagsläkare
  •      Githa Lehtinen, mottagningsbiträde