hund

Veterinär

Veterinären utför sjukdomsbehandlingar, förebyggande åtgärder (t. ex. vaccinationer) samt rådgivning och problemutredning. Även djurskyddsfrågor hör till kommunalveterinärens arbetsuppgifter.

Veterinären gör sjukbesök till lantbrukens husdjur, samt till hästar, stora sällskapsdjur, fiskodlingar osv. Sällskapsdjur och mindre husdjur behandlas på mottagningen.

Mottagning och djurstall: Axxell, Brusaby i Kimito, Brusabyvägen 2.