Gå till innehållet

Uppmaning till innehavare av småbåts- och fiskehamnar

Miljötillsynen uppmanar alla innehavare av småbåtshamnar med minst 25 båtplatser eller minst 25 vinterförvaringsplatser och innehavare av sådana fiskehamnar där den årliga lossade fångsten understiger 20 000 kilogram, inom Kimitoöns kommun, som inte redan har en godkänd avfallshanteringsplan, att uppgöra en avfallshanteringsplan för godkännande hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Avfallshanteringsplanen skickas senast 31.5.2023 till adressen: Kimitoöns kommun, Miljötillsynen, Vretavägen 19, 25700 Kimito eller kimitoon@kimitoon.fi (Rubrik: Avfallshanteringsplan).

Tilläggsinformation ges vid behov av miljöinspektören, tfn 050 400 0179.

Kimitoön 29.3.2023

Miljötillsynen