Gå till innehållet

Infotillfälle: ändring av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård

Kimitoöns kommun ordnar ett kick off-tillfälle om ändringen av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård.

Kimitoöns kommun ordnar ett kick off-tillfälle om ändringen av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård.

Eftersom planområdet är stort har det delats in i fyra delområden. Nu inleder vi planeringen av delområde I, som omfattar byarna Holma (496), Kaxsjäla (498) och Kasnäs (499). Målet är att planutkastet för delområde I läggs fram hösten 2023.

På plats är kommunens representanter och plankonsulten. Vi berättar bl.a. om principerna för planeringen och hur man kan delta i planeringen.

Det är också möjligt att delta på distans via Teams via denna länk:

Välkommen!

Mer information:

Heli Vauhkonen, planläggningsarkitekt, Kimitoöns kommun, 040 484 682, heli.vauhkonen@kimitoon.fi