Gå till innehållet

Bidrag för utplantering av fiskyngel

Skärgårdsnämnden beviljar understöd för utplantering av fiskyngel som skett år 2023, i den skriftliga ansökan bör framkomma planterade yngelmängden, art och totalkostnaderna samt var planteringen skett.

Till ansökningen bör fogas kopia av kvittot över inköpt yngelmängd år 2023 samt IBAN-nummer för inbetalning och kontaktperson med telefonnummer.

Ansökningarna bör inlämnas senast 30.10.2023 via e-post till: kimitoon@kimitoon.fi eller per post till Kimitoöns kommun, Skärgårdsnämnden, Vretavägen 19, 25700 Kimito.