Gå till innehållet

Årets kulturpris: Nina Källberg

Motivering till priset: Nina Källberg är en viktig drivkraft för Kimitoöns musikliv. Hon har arbetat länge och förtjänstfullt för Musikinstitutet Arkipelag och för Kimitoöns Musikfestspel, och är själv också en skicklig musiker. Ninas passion för musiken har gett både barn, unga och äldre en möjlighet att få njuta av musiklivet såväl genom musikstudier som konserter och spelningar.

Mångsidigt arbete för Kimitoöns musikliv

Nina Källberg är aktiv inom musiklivet på många olika sätt. Hon undervisar både barn och vuxna vid Musikinstitutet Arkipelag och Kimitoöns vuxeninstitut och medverkar aktivt i flera av musikevenemangen som ordnas på ön.

Hon är också en månginstrumentalist som framför allt spelar tvärflöjt och blockflöjt, men även piano, och har dessutom börjat spela harpa under de senaste två åren. I likhet med instrumenten är hon öppen för många olika musikgenrer.

– Jag är allätare då det gäller musik. Det jag lyssnar på beror på var jag befinner mig, vad jag gör just då, vilken tidpunkt på dagen det är och hur det känns i kroppen och knoppen just då.

Med i musikevenemangen

Nina har varit med i kammarmusikfestivalen Kimitoöns Musikfestspel sedan starten och har därför hunnit med flera olika roller i verksamheten.

– Då musikfestspelens föregångare Kimito Musikdagar arrangerades för första gången 1999 var jag flöjtlärare på ett musik-dansläger som musikdagarna arrangerade. På senare år har jag fungerat både som flöjtlärare och lägerledare på samma läger.

Nina är medlem i musikfestspelens styrelse och deltar också ivrigt som frivilligarbetare.

– För tillfället fungerar jag som styrelseordförande och jobbar som frivillig tillsammans med många av de härliga människor som ger av sin egen tid för att festspelen skall kunna genomföras. De är verkliga kulturentusiaster!

Kimitoöns Musikfestspel är långt ifrån det enda musikevenemanget Nina deltar i. Under 2023 har hon medverkat i flera olika musikprojekt tillsammans med andra lärare och elever vid Musikinstitutet Arkipelag. Utöver det har hon deltagit i församlingens verksamhet som både körmedlem och flöjtist.

Kimitoöns musikliv vilar på flera hörnstenar

Nina nämner musikfestspelen, jazzfestivalen Baltic Jazz och den mångkonstnärliga Festival Norpas som några av sina årliga höjdpunkter i Kimitoöns musikliv.

– Att ha tre festivaler i vår kommun, som inte är alltför stor, är inte alls dåligt. 

Nina lyfter fram betydelsen av Musikinstitutet Arkipelag. Institutet har varit verksamt på Kimitoön sedan 1982, och har sedan dess gett både unga och äldre möjlighet till en livslång hobby eller till och med ett yrke inom musik och dans.

– Då jag själv började spela fanns det inget musikinstitut, utan fick med mina föräldrars hjälp åka till en annan ort för att få undervisning i flöjtspel.

Kimitoöns Musikgille, församlingen och Kimitoöns vuxeninstitut har också ett stort genomslag inom musiken, påminner Nina.

Av framtiden önskar hon sig att Kimitoöns musik- och kulturliv fortsätter att blomstra, och att man ska förstå hur viktig kulturen är för alla på ön.

– Människor mår bra av allt slags kulturutbud, det är alldeles klart!

Nina Källberg

Artikeln har producerats av Swe-viestintä.