Gå till innehållet

Gemensamt sysselsättningsområde för 23 kommuner i Egentliga Finland

Åbo har tillsammans med 22 andra kommuner i Egentliga Finland beslutat att grunda Åbo sysselsättningsområde. Samarbetsavtalet som berör sysselsättningsområdet har lämnats till arbets- och näringsministeriet inom utsatt tid tisdagen 31.10.2023. Befolkningsunderlaget för Åbo sysselsättningsområde är 420 000 invånare och arbetskraftsunderlaget över 200 000 personer. Sysselsättningsområdet är det tredje största i Finland, efter Helsingfors stad och Tammerforsregionens sysselsättningsområde.(gå till extern sida)

Bakom beslutet som berör Åbo sysselsättningsområde ligger en lagreform som flyttar över ansvaret att ordna de offentliga sysselsättningstjänsterna till kommunerna från och med 1.1.2025. Samtidigt flyttas statens personal som har hand om uppgifterna över i kommunernas tjänst med överlåtelse av rörelse. Med reformen vill man förbättra tillgången på kunnig arbetskraft och försnabba mötet mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Som ansvarskommun för sysselsättningsområdet fungerar Åbo stad till vilken en del av tjänsterna och uppgifterna koncentreras. Man erbjuder i fortsättningen tjänster vid enheten på Universitetsgatan 27 i stället för i Statens ämbetshus. Även de övriga kommunerna inom sysselsättningsområdet kan erbjuda lagstadgade tjänster.

Läs hela meddelandet här: