Gå till innehållet

Åbo förvaltningsdomstol avslog Kimitoöns kommuns besvär i byggnadsskyddsärende gällande Övre Sabbels I

Åbo förvaltningsdomstol avslog Kimitoöns kommuns besvär av Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentrals (NTM-centralens) beslut att inte upphäva byggnadsskyddet enligt byggnadsskyddslagen för byggnaden Övre Sabbels I i Dalsbruk i Kimitoön. Kommunen hade överklagat beslutet med argumentet att byggnaden inte är säker och har förlorat sitt skyddsvärde. Förvaltningsdomstolen ansåg att NTM-centralens beslut är lagenligt

Läs beslutet i sin helhet här: Åbo förvaltningsdomstol(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)