Gå till innehållet

Kommunfullmäktiges beslut 10.6

Kimitoöns kommunfullmäktige beslutade måndagen den 10 juni om bland annat följande ärenden:

Godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt personalrapport för år 2023

Revisionsnämnden förelade revisionsberättelsen kommunfullmäktige för kännedom och föreslog att:
a) bokslutet för år 2023 fastställs
b) ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft kommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2023.

Utvecklingsplan för grundläggande utbildningen

Kommunstyrelsens förslag för fullmäktige att Utvecklingsplanen för grundläggande utbildningen 2026–2031 enligt bilaga 73/1 godkändes.

Ny politisk organisation, mellanbeslut

Beslutsförslaget godkändes.

Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att en ny politisk organisation bereds vidare utgående från följande utgångspunkter:

Miljöprogrammets mellanutvärdering, Klimatvakten

Beslutsförslaget godkändes.

Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att a) fullmäktige antecknar halvvägsutvärderingen i form av Klimatvaktens rapport per åtgärd för kännedom b) den omformulerade åtgärdslistan godkänns och att den införs i Klimatvakten c) miljöprogrammets namn uppdateras till ”miljö- och klimatprogram 2022–2030”.

Mötesprotokollet kan senare läsas här: