Gå till innehållet

Enkät om biologisk mångfald över kommungränserna

Den biologiska mångfalden håller på att utarmas såväl globalt som i Egentliga Finland. Förlusten av biologisk mångfald berör oss alla, men vi kan hitta lösningar för att vända utvecklingen – i först hand lokala lösningar som handlar om att bevara eller återställa naturen.

Städerna/kommunerna S:t Karins, Kimitoön, Nådendal och Pargas vill genom en gemensam enkät få information om de naturområden som är viktiga för invånarna och värdefulla med tanke på biologisk mångfald, och som ligger utanför städernas/kommunernas egentliga naturskyddsområden. Vi tar också gärna emot information om sådana områden som överskrider kommungränserna och om sådana där det finns behov av att återställa naturen eller vidta vårdåtgärder. Vårt mål är att använda enkätens resultat för åtgärder som främjar den biologiska mångfalden i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde i de nämnda kommunerna.

Läs mer och besvara enkäten här: