Gå till innehållet

Terrängen är torr och antänder lätt – midsommarbrasan får inte tändas då varning för terrängbrand råder

Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar invånarna till särskild försiktighet på grund av risken för terrängbrand. Det är absolut förbjudet att göra öppen eld när det finns en varning för terrängbrand. Samma regler gäller för att bränna midsommarbrasan som för att göra någon öppen eld. Man får inte tända en lägereld, brasa eller annan öppen eld när det finns en varning för terrängbrand.

Med öppen eld avses all eld som kan komma lös och sprida sig i omgivningen genom marken eller gnistor. Användningen av lättkonstruerade grillar som placeras direkt på marken, som lätt kan välta i vinden, anses i räddningslagen vara en öppen eld. Dessa inkluderar engångsgrillar som inte får användas under varning för terrängbrand eller om brandrisken av annan anledning är uppenbar. En plötslig vindby kan vara överraskande kraftig och sprida lågorna långt från tändningsplatsen. Med hjälp av vinden kan en liten brand snabbt sprida sig till en stor och okontrollerbar brand. För att tända en öppen eld behövs alltid också markägarens tillstånd.

Räddningsverket råder att man följer med varningarna på Meteorologiska institutets webbsidor.(gå till extern sida)