Gå till innehållet

Varha: Riskgruppernas vaccinationer mot fågelinfluensa startade i Varhas område i början av juli

Hälsostationerna i Egentliga Finland ger vaccin mot fågelinfluensa från och med juli. Institutet för hälsa och välfärd THL har fastställt att vaccinet är avgiftsfritt för personer som fyllt 18 år och som på grund av sitt arbete eller någon annan omständighet löper förhöjd risk att smittas av fågelinfluensavirus.

Målgrupper för vaccin mot fågelinfluensa:

Den som hör till en målgrupp får en tid till avgiftsfri vaccination genom att ringa sin hälsostation.

Vaccinationsserien omfattar två vacciner som ges med en månads mellanrum.

Mer information:

Personer som hör till en riskgrupp kan vaccineras mot fågelinfluensa från och med juli | Varha(gå till extern sida)

Hälsostationer i Varha | Varha(gå till extern sida)

Det bästa sättet att förhindra smitta av fågelinfluensa är att undvika kontakt med sjuka eller döda djur | Varha(gå till extern sida)