Gå till innehållet

Kimitoöns kommun arrenderar ut 77,01 ha åker – anbud ska lämnas in senast den 9 augusti

Kimitoöns kommun arrenderar ut 77,01 ha åker och anbuden skall lämnas i slutet kuvert senast 09.08.2024 kl. 16.00 till Kimitoöns kommun/Tekniska nämnden, Vretavägen 19, 25700 Kimito. Märk kuvertet “Åkerarrende”. Anbud kan också lämnas per e-post till adressen oscar.lindblad@kimitoon.fi. Då används som e-postmeddelandets rubrik “Åkerarrende”.

Mer information och instruktioner hittas här: