9_IMG_2566

Daghem & förskolor

Dagvårdens främsta uppgift är dels att ge dagvårdsservice till familjer så att föräldrar kan förvärvsarbeta, dels att stöda föräldrarna i deras fostraruppgift och tillsammans med dem främja en balanserad utveckling av barnets personlighet. Barnet ska få känna uppskattning och glädje varje dag.

Utgående från det allmänna kulturarvet och i enlighet med barnets ålder och individuella behov skall dagvården även främja barnets fysiska, sociala och emotionella utveckling samt stöda barnets estetiska, intellektuella, etiska och religiösa fostran. 

För 1-5-åringar följer dagvården en läroplan för småbarnsfostran medan förskolan följer läroplanen för förskolan.

För barnets bästa samarbetar dagvårds- och förskoleenheterna med skolsektorn och med ett rådgivningsteam som består av specialbarnträdgårdslärare, hälsovårdare, psykolog och vid behov med socialarbetare.

Wilma i daghem och förskola

Wilma används som informationskanal i daghemmen och i förskolorna.

Ansökan till kommunal dagvård

Ansökan till den kommunala dagvården bör inlämnas senast fyra månader innan dagvårdsbehovet. Om behovet uppstår plötsligt då förälder får arbete eller studieplats med kort varsel, bör ansökan inlämnas allra senast två veckor innan vården inleds. Då dagvårdsplats önskas från och med början av ett nytt verksamhetsår bör ansökan inlämnas under våren.


Kimitoöns daghem & förskolor

Hulta daghem och förskola, Hertsbölevägen 3, 25900 Dalsbruk
 • Susann Fagerlund: (02) 4260238, 0406 463 099
 • Mumrikar (svensk förskola):  0407 068 855
 • Mymlor (3-5 åringar): (02) 42 60 237
 • Kottebo (0-3 åringar): 044- 0426023
 • Mymmelit (finsk grupp 4-5-åringar):  (02) 42 60 241

Silva daghem och förskola, Edvin Wides väg 8, 25700 Kimito
 • Malin Joki 040-6353445
 • Igelkotten/Siilit, 040-7436349
 • Snigeln/Etanat, 044-3425689
 • Vesslan/Lumikko, 044-0260323
 • Gräshoppan, 040-6487486
 • Bävern, 044-0260324
 • Oravat, 040-6734355
 • Ilvekset, 040-1800903
 • Havsörnen, 040-6487222
 • Kungsörnen, 040-8288606

 • Eftis, 044-0425662
 • Silva kök, (02) 4260845

Sofia daghem och förskola, Bodängsvägen 11 B, 25840 Nivelax
 • Kansli/förskola, Susanne Sigfrids: (02) 4260 250
 • Troll: (02) 4260 245
 • Björnar: (02) 4260 245
Furubo daghem och förskola, Kyrkobyvägen 8, 25870 Dragsfjärd
 • Eivor Mattsson, tfn (02) 4260235 eller 040-8281793
Hitis-Rosala daghem och förskola, Stenmarsvägen 1, 25950 Rosala,
 • Anna Fihlman, tfn 040 668 3938

Taalintehtaan esikoulu, Skolbackavägen 3, 25900 Dalsbruk

 • Merja Salomaa, tfn (02) 4260 358
 • finskspråkig förskola