Familjedagvård

Familjedagvård ett bra alternativ då man önskar en hemlik och trygg uppväxtmiljö, där barngruppen är liten. På Kimitoön finns för närvarande 16 tvåspråkiga familjedagvårdare som arbetar i sina egna hem. Barngrupperna består av högst fyra heldagsbarn, vari familjedagvårdarens eventuella egna barn är inräknade. Reservvården för familjedagvårdsbarnen ordnas i daghem.

Planen för småbarnsfostran tillämpas i familjedagvården.