Servicesedel inom barnomsorgen

Allmänt om servicesedlar

Servicesedel kan beviljas för privat gruppfamiljedagvård. Värdet på servicesedeln bestäms enligt familjens inkomster. Familjen betalar mellanskillnaden mellan servicesedelns värde och den avgift som serviceproducenten uppbär.

Då en servicesedel beviljas blir kommunen inte en avtalspart, eftersom det är frågan om ett avtal mellan kunden och serviceproducenten.

Vem beviljas servicesedel och hur gör man?

Servicesedel kan beviljas till en invånare i Kimitoöns kommun som har rätt till dagvårdstjänster inom den kommunala dagvården. Den som ansöker om servicesedel ska vara skriven i Kimitoöns kommun.

Man ska ansöka om servicesedel fyra månader innan man behöver vårdplats.

Man ansöker om servicesedel med samma blankett som kommunal dagvårdsplats. Blanketten fylls i elektroniskt eller lämnas in till barnomsorgskansliet: Arkadiavägen 3, 25700 Kimito.

Kunden har inte rätt att kräva servicesedel, utan kommunen bestämmer om ett lämpligt sätt att ordna den service som kunden behöver.

Kimitoöns kommun beviljar servicesedel för gruppfamiljedaghemmet

Lillgården AB, Pajbölevägen3, 25700 Kimito

Tfn: 0442407735

En kund som beviljats servicesedel kan inte få hemvårdsstöd, privatvårdsstöd eller kommunal dagvård. För självriskandelen beviljas inte utkomststöd.

 Värdet på servicesedeln

Värdet på gruppfamiljedagvårdens servicesedel definieras enlig familjens inkomster. Värdet på servicesedeln, som betalas till familjer, är ett eurobelopp som fastställs genom att från servicesedelns maximibelopp dra av eurobeloppet enligt familjens inkomster i fall barnet skulle vara i kommunal dagvård. Syskonrabatten som används inom den kommunala dagvården gäller också servicesedlar. Servicesedelns största värde beror på barnets ålder och vårdbehovet.

 För mera information, kontakta

Mary-Anne Fröberg, barnomsorgschef, Arkadiavägen 3, 25700 Kimito

mary-anne.froberg @kimitoon.fi, tfn. 02 4260203