SC_IMG_3231

Kost- och städfunktionen

  • Kost- och städfunktionen ansvarar för samtliga tillrednings- och utdelningskök genom att sköta anskaffningar, matlistor, tillredning, transport och servering av mat. 
  • Funktionen har också ansvaret för städningen i kommuns fastigheter förutom städningen i vårdfastigheterna.

Kost- och städfunktionen har en personal på drygt 50 personer

Kost- och städfunktionen hör till fastighets- och samhällstekniska enheten.