Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten erbjuder barnen en trygg miljö att vistas i före och efter skoldagen. Eftis är avsedd för elever i åk 1 och 2 (åk 3-9 för elever med 11-årig läroplikt).

Eftis erbjuds mellan kl 07.00 och 17.00 under skolornas arbetsdagar.  För verksamheten  debiteras en fast månadsavgift som baserar sig på antalet avtalade dagar per månad. För mera än 10 dagar debiteras 80 € och för högst 10 dagar debiteras 40 €.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjuds i:

  • Västanfjärd, Sofia daghem: 15 platser
  • Dalsbruk, Dalsbruks skola: 30 platser
  • Kimito, Silva daghem: 35 platser

För barn vars föräldrar är hemma kan morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjudas om det finns lediga platser. Till dessa platser finns ett kösystem enligt ansökningens inlämningsdatum. Beslutet tas av barnomsorgschefen.

Ansökan om eftisplats

Plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten söks via Wilma.


Vid tekniska problem finns det en blankett för ansökan (lämnas in till barnomsorgskansliet).

Eftisansökan

Eftisansökan