ARA-rådgivning

Reparationsunderstöd beviljas av ARA.

Understöd beviljas numera endast för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning, samt för efterinstallation av hiss och åtgärder som förbättrar tillgänglighet.

Kommunen fungerar som rådgivare i ARA-ärenden.