Möllers stuga

Adress: Garvarevägen 15, 25700 Kimito

Lägenhet: Möllers stuga, bestämt område av lägenheten Vårdbacka (322-414-7-151) i Engelsby.

Areal: Ca 3 600 m². Arealen är riktgivande och man kan komma överens om mindre justeringar.

Läge: Lägenheten finns i Engelsby ca 0,5 km från Kimito centrum och i omedelbar närhet av landsväg 183 (Dalsbruk – Bjärnå). Goda förbindelser till Åbo (ca 60 km) och till Helsingfors (ca 150 km).

Skogstomt invid en liten byväg. Utsikt över slätten mot norr och över västra Kimito centrum.

Planläggning: Kimito delgeneralplan, AP-område.

Byggnader: Liten torpbyggnad med yttre måtten 5,2 x 5,2 meter bestående av ett rum och farstu. Byggnaden är byggd i stock med brädfodring och plåttak. Gammaldags köksspis. Byggnaden är i dåligt skick.

Liderbyggnad av trä som är i mycket dåligt skick.

Övrigt: Egen brunn. Ingen vatten- eller avloppsledning.

Försäljning: På Möllers stuga accepteras anbud enligt det på tomtkartan föreslagna bestämda området som i någon mån kan justeras vid förhandlingar. Säljaren förbehåller sig rätt att godkänna eller förkasta anbuden och rätten att välja köpare på andra grunder än högsta anbud. Om beskrivningen inte innehåller en trovärdig beskrivning av framtida användning förkastas den.