placeringskarta tiff
Klicka på bilden så öppnar den sig i större format.

Lägenhet: Kimitos f.d. daghem, i Kimito centrum, Skrivarvägen 2, 25700 Kimito. Outbrutet område av Tomtbacka (322-414-7-8), Vårdbacka (322-414-7-151) och Tomtbacka II (322-414-1-62).

Areal: ca 2 700 m².

Läge: Lägenheten finns i Kimito centrum. Avstånd till Åbo ca 65 km och till Helsingfors ca 150 km.

I Kimito centrum finns Amosparkens lågstadieskola, finska lågstadiet, högstadium och svenskt gymnasium, hälsocentral, banker, post och dagligvaruaffärer inom en kilometers radie. På några hundra meters avstånd finns Amosparken med fina gräsplaner och möjlighet till uteaktiviteter samt utmärkta skogsstigar.

Planläggning: På området finns Kimito delgeneralplan, godkänd 17.6.2014. Planbeteckning som gäller för tomten är PY/s (område för offentlig service och förvaltning där det finns särskilda miljövärden). Huset är klassat som lokalt värdefullt.

Byggnader: Pjånkis har en våningsyta på ca 1 172 m² plus källarutrymmen som ingår i våningsytan.

Byggnaden är byggd av tegel med plåttak och sockeln är av natursten och leca block. Fasaden är rappad.

Övrigt: Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten- och avloppsnät samt fjärrvärmenätet. Fastigheten konditionsgranskades år 2011 och sommaren 2011 dränerades den.

Försäljningspris: Enligt anbud.

Försäljning: Tomtarealen och våningsytorna är endast riktgivande.