Västanfjärds f.d. kommunkansli

Lägenhet

Västanfjärds f.d. kommunkansli i Norrlammala by, Lammalavägen 105, 25830 Västanfjärd. Outbrutet område av Vårbacka (322-532-4-2). På samma lägenhet finns brandstationen som bör kvarstå i säljarens ägo.

Areal

ca 1 400 m².

Läge

Lägenheten finns i Lammala. Avstånd till Åbo ca 80 km och till Helsingfors ca 165 km.

Fastigheten finns mitt i centrum av Lammala by som är f.d. Västanfjärds kommuns centrum. I byn finns dagligvaruhandel, serviceboende inom åldringsvården och apotek. Kyrka, församlingshem, ungdomsföreningslokal och idrottsplats (tennis) finns på ca 1 km avstånd. Kommunens småbåtshamn finns på ca 1,5 kilometers avstånd. Lammala är en lugn by med närhet till service, stora skogsområden och skärgård. Hela Västanfjärds område är känt för sin talkoanda och ett aktivt byalag verkar i kommundelen.

Planläggning

På området finns Lammala detaljplan som godkändes 29.9.2014. Tomten har beteckningen AL (kvartersområde för bostads-, affärs och kontorsbyggnader). Byggrätten är angiven till e=0,4 ~ 560m2.

Byggnader

Före detta kommunkansliet har en våningsyta på ca 250 m² och dessutom källarutrymmen som omfattar ca 150 m². I källarvåningen finns en bostad på ca 30 m², två garage, Västanfjärds kommuns arkiv och andra förrådsutrymmen. Bottenplanet består av tio rum och tre toaletter. På vindsvåningen finns en bostad på ca 50 m².

Byggnaden är byggd av stock och träkonstruktion med plåttak och betongsockel.

Övrigt

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Före detta kommunkanslibyggnaden har gemensamt värmenät med brandstationen och biblioteksbyggnaden. Den nyinstallerade värmeväxlaren för samtliga tre byggnader finns i brandstationen och tillgång till ledningsnätet bör beaktas vid försäljningen.

Försäljningspris

90 000 euro

Försäljning

Tomtarealen och våningsytorna är endast riktgivande.