Tomter till salu

Lediga tomter på detaljplanerade områden finns i hela Kimitoöns kommun. Kommunaltekniken är utbyggd till samtliga tomter.

Besittningsrätt till en tomt fås på tre olika sätt:

  1. Köp: Ansökan om köp av ledig tomt sker med en fritt formulerad ansökan eller med ansökningsblankett.
  2. Arrende: Ansökan om att arrendera en ledig tomt sker med en fritt formulerad ansökan eller med ansökningsblankett. Arrendetiden är 40 år. Årsarrendet är 5 % av tomtens försäljningspris. Arrendetomter kan alltid senare inlösas. Övriga villkor finns i programmet för tomtöverlåtelse.
  3. Reservering för 6 månader: Om man vill ha planerings- och betänketid finns det möjlighet att reservera tomten för 6 månader. Se närmare i programmet för tomtöverlåtelse.
  • Försäljnings- eller arrendebeslut som gäller ansökningar för tomter till fastställt pris, kan göras genast.
  • Tomtpriset gäller för färdigt styckad tomt.
  • Köpvittnesarvode betalas av tomtköparen vid köptillfället.
  • Villkoren för anslutning till kommunaltekniken finns i ”Taxa för Kimitoöns vattenaffärsverk”.

Fastighetsförmedlare på Kimitoön

fastighetsförmedlare