Norrbacka

Norrbacka området finns i omedelbar närhet av det mesta. Tomterna finns invid Kimito centrum med ett brett utbud av service d.v.s. det mesta man kan vänta sig ifråga om affärer, serviceföretag och offentlig service, bl.a. hälsocentralen är granne med området. Norrbacka finns ett stenkast från Amosparken – årets idrottspark i Finland 2006. Området finns invid ett skogsområde med många friluftsleder och därmed härliga rekreationsmöjligheter i naturen. Goda förbindelser – från Åbo är det ungefär 45 minuter till Norrbacka och från Salo ca 35 min. Och minns att världens största och vackraste skärgård finns runt om på ännu kortare avstånd.

I huvudsak är Norrbacka området en sydsluttning. I mitten av området finns en liten äng som skall bli områdets centralpark. Tomterna är planlagda för fristående småhus eller radhus. En del av tomterna är sk. trädgårdstomter som ger möjlighet till trädgårdsskötsel. Tomtstorleken är för egnahemshustomter 2 000 – 3 400 m² och för radhus 2 500 – 4 400 m². Byggrätten är mellan 400 m² och 680 m² (0,20) för egnahemstomter och 750 – 1 320 m² (0,30) för radhustomter.
Norrbacka webb
Klicka på bilden så öppnar den sig större.


nr
kvarter
tomt
m2
planbeteckning
byggrätt m2
pris €
1
414
4
3 270
AO
654
9 810 €
3
414
1
2 380
AO
476
7 140 €
5
410
3
2 590
AO
518
7770 €
6
410
2
2 320
AO
464
6 960 €
8
407
2
2 810
AO
562
8 430 €
9
415
2
2 130
AO
426
6 390 €
10
415
1
2 290
AO
458
6 870 €
11
412
2
2 210
AO
442
6 630 €
12
412
1
2 200
AO
440
6 600 €
13
411
1
3 180
AO
636
9 540 €
15
406
1
2 640
AO
528
7 920 €
26
416
15
1 540
AO-1
1 540
5 600 €